start pocztówki gotenhafen foto albumy media publikacje kontakt 9341

Chronologia Kampanii Wrześniowej na Wybrzeżu w fotografi nazistowskiej propagandy.
1 września 1939 o godzinie 4:45, okręt szkolny  'Schleswig - Holstein'  rozpoczął ostrzał polskiej placówki na Westerplatte w gdańskim porcie.
... Westerplatte... Gdańsk... Gdynia... Sopot... Oksywie... Orłowo... Hel... Tczew.......
[ 44 fotografie autorstwa 'Foto-Sönnke' ]

      Witamy na naszej stronie.  Witryna   www.GOTENHAFEN.com   jest projektem:  dokumentalno - historyczno - edukacyjnym.
 Tematem witryny jest miasto   'Gdynia'   w okresie II Wojny Światowej.
 Zgromadzone fotografie i pocztówki pokazują   'Gdynię'   w okresie okupacji niemieckiej, widzianą obiektywem niemieckich fotografów (*).

      Materiał został podzielony na nastepujące działy:
 [ strona startowa ]  oparta na fotografiach propagandowych autorstwa 'Foto-Sönnke',  z pierwszych dni  II Wojny Światowej  [ 44 fotografie ]
 [ pocztowki z Gdyni ]  z okresu 1939 - 1945, wirtualny spacer ulicami miasta  [ ponad 330 pocztówek ]
 [ albumy z fotografiami z Gdyni ]  i innych miast  [ Sopot  Gdańsk  Malbork  Kołobrzeg  Szczecin ]  z okresu 1939 - 1945  [ 10 albumów ]
 [ media ]  filmy dokumentalne,  fragmenty nazistowskich propagandowych kronik filmowych,  walki o 'Gdynię' oraz wizyta Hitlera w mieście
 [ publikacje ]  publikacje,  poczekalnia do opracowania
 [ kontakt ]  kontakt,  linki do stron informacyjnych,  między innymi:  [ Historia Gdyni w okresie II Wojny Światowej ] 


      14 września 1939 roku   'Gdynia'   kapituluje,  port zostaje zamieniony na bazę Kriegsmarine.
 Radca komisariatu rządu polskiego Lucjan Skupień przekazuje miasto oddziałom niemieckich, którymi dowodzi gen. mjr. Friedrich Eberhardt.
 19 września 1939 roku   'Gdynię'   odwiedza Adolf Hitler, na którego życzenie zostaje zmieniona nazwa miasta na   'Gotenhafen'   [ Port Gotów ].

      Kanclerz III Rzeszy wydaje dekret o włączeniu do Niemiec obszaru województwa pomorskiego i podziale administracji terenów wschodnich.
 Miasto   'Gotenhafen'   podporządkowano rejencji gdańskiej. Na czele okręgu stanał namiestnik Rzeszy – Albert Forster.
 Ustalono, że w mieście należy zatrzymać 5000 wykwalifikowanych polskich mieszkańców [ plus ich rodziny ] i ok. 80 rybaków [ Kaszubów ].
 Zmieniono nazwy ulic i usunięto wszelkie polskie symbole. Zlikwidowano wszystkie polskie instytucje, organizacje i urzędy.
 Masowe aresztowania, egzekucje, wysiedlenia i represje wobec mieszkańców   'Gdyni'.  Grabieże i niszczenie majątku prywatnego i państwowego.

      28 marca 1945 roku   'Gdynia'   zostaje wyzwolona przez wojska II Frontu Białoruskiego pod dowództwem marsz. K. Rokossowskiego
 i przywrócona jej pierwotna nazwa. W wyzwoleniu uczestniczyła polska I Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Straty w czołgach wyniosły
 96%  stanu początkowego   [ w stratach zostały ujęte czołgi zniszczone razem z uszkodzonymi, które po naprawach mogły powrócić na pole walki ].

      (*) Wsród pocztówek znajdują się wyjątki. Prawdopodobnie zostały wykorzystane przedwojenne negatywy, z czego można wnioskować,
 że autorami zdjęć są polscy fotograficy. Procedura ta była praktykowana rownież przez polskie wydawnictwa, krótko po zakończeniu wojny .

 Witryna internetowa   www.GOTENHAFEN.com   jest projektem neutralnym politycznie i religijnie.
 Prezentowane materiały nie mają na celu propagowanie ideologii i symboliki nazistowskiej i nie są wyrazem ideologii wyznawanej przez autorów serwisu.
 Pojawiające się w zamieszczonych materiałach graficznych i filmach symbole związane z nazizmem mają jedynie znaczenie historyczne.
 Witryna internetowa   www.GOTENHAFEN.com   nie jest również narzędziem kontaktu grup i osób wyznających ideologię nazistowską.

 Materiał zawarty na stronie   www.GOTENHAFEN.com   pochodzi z prywatnych zbiorów  'JZK'.
 Wszystkie zdjęcia, pocztówki oraz pozostałe przedmioty zostały udostępnione w celu pokazania ich wyłącznie na stronie   www.GOTENHAFEN.com 
 Kopiowanie, sprzedaż, wykorzystywanie i publikowanie materiałów znajdujących się na stronie   www.GOTENHAFEN.com 
 bez pisemnej zgody autora, nie jest mile widziane. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie.  Redakcja

dkdesign&partner  Copyright © 2008-2018  www.GOTENHAFEN.com