start pocztówki gotenhafen foto albumy media publikacje kontakt  

adres redakcji:     redakcja.gotenhafen@wp.pl

Gdynia - oficjalna strona miasta www.gdynia.pl
Sopot - oficjalna strona miasta http://www.sopot.pl/eGmina/pl
Gdańsk - oficjalna strona miasta http://www.gdansk.pl/
Wikipedia:  Gdynia http://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia
Wikipedia:  Gotenhafen http://pl.wikipedia.org/wiki/Gotenhafen
Gdynia - historia miasta na starej pocztówce http://www.naszagdynia.com
II Wojna Światowa w zbiorach muzeum miasta Gdyni http://www.muzeumgdynia.pl/m2ws.htm
Wikipedia: II Wojna Światowa www.pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
Wikipedia: Kampania wrzesniowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
Wikipedia: Obrona Wybrzeża w Kampanii Wrzesniowej 1939 http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona Wybrzeza
Wikipedia: Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku www.wikipedia.org/wiki/Obrona_Poczty_Polskiej
Wikipedia: 10 dni obrony Kępy Oksywskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa o Oksywie
Hel - Muzeum Obrony Wybrzeża http://www.helmuzeum.pl/

www.GOTENHAFFEN.com http://www.gotenhafen.com

      Na naszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron, na których zawartość nie mamy wpływu. Za te strony nie ponosimy również
 odpowiedzialności.  Za treść innych stron odpowiadają ich twórcy. Linki do tych stron zostały na dzień ich podłączenia sprawdzone pod kątem legalności
 i nie stwierdzono naruszenia prawa. Ciagła kontrola informacji na stronach, do których umieściliśmy linki nie jest jednak możliwa. W przypadku
 udowodnienia popełnienia przestępstwa, odnośniki do tych stron zostaną natychmiast usunięte.  Redakcja

 Materiał zawarty na stronie   www.GOTENHAFEN.com   pochodzi z prywatnych zbiorów 'JZK'.
 Wszystkie zdjęcia, pocztówki oraz pozostałe przedmioty zostały udostępnione w celu pokazania ich wyłącznie na stronie:  www.GOTENHAFEN.com 
 Kopiowanie, sprzedaż, wykorzystywanie i publikowanie materiałów znajdujących się na stronie   www.GOTENHAFEN.com 
 bez pisemnej zgody autora, nie jest mile widziane. Ujawnienie naruszenia praw autorskich będzie egzekwowane zgodnie z Ustawą
 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Serdecznie dziękujemy za udostępnienie.  Redakcja

dkdesign&partner  Copyright © 2008-2018  www.GOTENHAFEN.com